3

Poděkování představitelům Obce Měnín.

Dne 25.04.2019, proběhlo řádné zasedání zastupitelstva Obce Měnín. Na tomto zasedání bylo drtivou většinou zastupitelů schváleno a přijato tzv. MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI při příprave a realizaci projektu „Výstavba víceúčelové sportovní haly Měnín“.

Jménem všech členů TJ Sokol Měnín, hluboce a se vší úctou děkuji všem představitelům naší obce, panu starostovi, členům rady a členů zastupitelstva Obce Měnín za vyjádření podpory našemu společnému projektu.

Věřím, že projekt bude úspěšný, a že všichni měnínští občané budou mít možnost v krátké době tuto sportovní halu v plném rozsahu využívat.

Ing. Dušan Kubela, starosta jednoty.

PS: O stavu projektu Vás budeme průběžně informovat.