1

Všechny hráčky/dračice, všichni hráči/draci, rodiče, trenéři, fandové a příznivci házené.

T.J. Sokol Měnín Vám všem přeje krásné vánoce, spoustu dárků, příjemnou a klidnou rodinnou pohodu! Do nového roku pak samozřejmě pevné zdraví a mnoho úspěchů, především ve škole a samozřejmě v házené!

Připojujeme ještě jedno zvláštní přání, resp. prosbu. ...všechny nás mrzí a trápí, že velká část rodičů nám dala, při slavnostním ukončení, košem?! Především z pohledu dětí to pak mrzí dvojnásob! Vyslovujeme tedy přání, aby jste děti více podpořili a prožili tak s nimi jak úspěchy tak porážky. Všechny děti odvádí poctivou práci a Vaše přítomnost a podpora je tak pro ně  - měla by být - velkou odměnou. Dejte tedy dětem i tento "dárek", který určitě potěší ze všeho nejvíce...  :-)

T.J. Sokol Měnín