2

Dobrý den.


Tělocvičná jednota Sokol Měnín tímto velice srdečně děkuje VŠEM, kteří se zúčastnili letošního (3-tího) Pohádkového potůčku.

Děkujeme Všem návštěvníkům, děkujeme dobrovolným hasičům Měnín, děkujeme dobrovolným hasičům Hrušovany u Brna, děkujeme DJ Zdenkovi, děkujeme paním co malovaly na obličej. Děkujeme VŠEM kteří přiložili ruku k dílu a pomohli nám tak náročnou akci zvládnout.

Už teď se na Vás všechny těšíme a doufáme, že se opět uvidíme na Pohádkovém potůčku 2018.

Členové TJ Sokol Měnín.

Foto z akce ZDE.

pohádkový-potůček 201734

Dobrý den.


Dovolujeme si pozvat všechny děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strýce, kamarádky a kamarády, známé i neznámé na sportovně - zábavní odpoledne, aneb "Pojďte s námi do dětské říše snů a pohádek spolu s nejznámějšími světovými animovanými postavami", které se koná v sobotu 27.05.2017 - 14:00h., v areálu sokolovny Měnín a kolem Zlatého potoka.

Akce se koná za každého počasí. Náhradní obuv a oblečení s sebou :-)

Po celou dobu konání akce bude pro děti k dispozici skákací hrad, navštíví nás a pomohou nám naši kamarádi - Měnínští dobrovolní hasiči i se svojí technikou. Bohaté občerstvení zajištěno. A samozřejmě v podvečer bude i táborák.

Leták ke stažení ZDE.

Vstupné 30,- Kč děti, 20,- Kč dospělí. Výtěžek bude použit ve prospěch dětí a mládeže sdružených v TJ Sokol Měnín.

Těšíme se na Vás, těšíme se na Vaši účast.

Členové TJ Sokol Měnín

pohádkový-potůček-společná

Vážené sestry a važení bratři, vážení členové TJ Sokol Měnín.


Ve dnech 10/11/12. 03. 2017 se budou vybírat členské příspěvky pro rok 2017. Výše členských příspěvků se pro rok 2017 a případně pro následující roky změnila (další info zde).

V sobotu 25.03.2017 se v sokolovně Měnín od 16:00h. uskuteční velmi zásadní valná hromada (dále jen VH). Pozvánka, včetně navrženého programu, Vám bude doručena v rámci výběru členských příspěvků.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání VH a případných změn
3. Volba mandátové, návrhové, volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé VH
5. Zpráva o hospodaření jednoty
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zprávy o činnosti oddílů
8. Plán činnosti na další období
9. Návrh rozpočtu na příští období
10. Volba nového jednatele (doplňující volby)
11. Převod majetku TJ Sokol Měnín na Obec Měnín (hledání řešení financování činnosti a především rekonstrukce a modernizace budovy sokolovny a areálu sokolovny, případně výstavby nové haly)
12. Diskuse, připomínky, návrhy
13. Návrh usnesení a schválení usnesení VH
14. Závěr

S ohledem na závažnost projednávaných bodů, především pak bodu týkajícího se případného převodu majetku TJ Sokol Měnín na Obec Měnín, si dovoluji apelovat na Vaši účast na VH.

Chtěl bych prosím požádat všechny členy TJ Sokol Měnín starší 18-ti let (tj s volebním právem), aby se takto důležité a "zlomové" VH zúčastnili. Bude se rozhodovat o naší budoucnosti!

za TJ Sokol Měnín, Ing. Dušan Kubela, starosta jednoty

Tělocvičná jednota Sokol Měnín přeje všem svým členům a všem lidem dobré vůle veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Poděkování. Vypouštění balonků s přáníčky Ježíškovi.

Srdečně děkujeme všem návštěvníkům a všem kteří nám pomohli akci uspořádat!

Fotky z akce si můžete prohlédnou na Facebooku.

Připojujeme přání krásných a pohodových Vánoc, úspěšný rok 2017, pevné zdraví a hodně sportovních úspěchů!

Členové TJ Sokol Měnín

PS: ...a těšíme se na Vás a Vaši návštěvu sokolovny při dalších akcích pořádaných TJ Sokol Měnín :-)