1

Pozvánka na Valnou hromadu TJ Sokol Měnín.

Dovolujeme si pozvat všechny (předevšímm dospělé) členy na vlnou hromadu naší TJ
- Sobota 16.03.2019, 17:00h. | prezence 16:45h.
- Sokolovna, Měnín 250, 664 57 Měnín

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání VH a případných změn
3. Volba mandátové, návrhové, volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé VH
5. Zpráva o hospodaření jednoty
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zprávy o činnosti oddílů
8. Projektová dokumentace - výstavba víceúčelové sportovní haly
9. Převod části majetku na Obec Měnín
10. Plán činnosti na další období
11 . Návrh rozpočtu na příští období
12. Diskuse, připomínky, návrhy
13. Návrh usnesení a schválení usnesení VH
14. Závěr

Výbor TJ Sokol Měnín

PF 2019

Všem lidem dobré vůle přejeme krásné Vánoce.
Současně přejeme vše nejlepší (nejen) do nového roku, hodně štěstí a pevné zdraví.

Našim házenkářkám a házenkářům navíc přejeme spoustu krásných a vyhraných zápasů.

TJ Sokol Měnín

PS: Děkujeme všem členům, fanouškům a podporovatelům. Těšíme se, že se budeme opět potkávat v roce 2019, a že budeme lidem rozdávat (sportovní) radost!

Vypouštění balonků s přáníčky Ježíškovi 2018.

TJ Sokol Měnín Vás srdečně zve na:

Vypouštění balonků s přáníčky Ježíškovi 2018.
Balonky jsou zajištěny. Přáníčka si přineste s sebou.

...a malování baněk...
Soutěž rodičů a dětí o nejhezčí vánoční baňku!

Sokolovna Měnín | 07.12.2018 | 17:00h.

Horká čokoláda pro děti, pro dospěláky svařák.
Táborák, špekáčky a další drobné občerstvení.

Plakát ke stažení zde: formát
jpg a pdf.

Těšíme se na Vás!

TJ Sokol Měnín

balonky-2018-A3-final-050

Prohlédněte si fotky z příměstského sportovního tábora Měnín 2018 ZDE (rajče).

TJ Sokol Měnín

Dobrý den.

Tělocvičná jednota Sokol Měnín tímto velice srdečně děkuje VŠEM, kteří se zúčastnili letošního (4-tého) ročníku Pohádkového potůčku.

Děkujeme Všem návštěvníkům, děkujeme dobrovolným hasičům Měnín, děkujeme dobrovolným hasičům Újezd u Brna, děkujeme DJ Zdenkovi, děkujeme pánům psovodům z Celní správy. Děkujeme VŠEM kteří přiložili ruku k dílu a pomohli nám tak náročnou akci zvládnout.

Už teď se na Vás všechny těšíme a doufáme, že se opět uvidíme na jubilejním (5-tém) Pohádkovém potůčku 2019.

Členové TJ Sokol Měnín.