Házená Měnín 1939

Dobrý den všem.

S ohledem na stále nepříznivou situaci s COVID-19 a díky platným nařízením a zákonům (...omezení účasti max. 100 osob...), bohužel není možné letošní Pohádkový potůček uskutečnit.

Věřte, že nás tato situaci velice trápí a mrzí nás to. Doufejme, že se vše v dobré obrátí a my Vás budeme moci pozvat a přivítat na této velice populární akci příští rok (2021).

Už se na Vás móóóc těšíme!

Děkujeme za pochopení. Výbor TJ Sokol Měnín

https://www.facebook.com/groups/hazenamenin/permalink/10158479730077764/

Valná hromada (v náhradním termínu).

Vážené sestry, vážení bratři. Dobrý den, nazdar!

V náhradním termínu se v sobotu 23.05.2020 v sokolovně Měnín uskuteční valná hromada TJ Sokol Měnín. Prezence 16:45 h., zahájení VH 17:00 h.

Program VH:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání VH a případných změn
3. Volba mandátové, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé VH
5. Zpráva o hospodaření jednoty
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zprávy o činnosti oddílů
8. Výstavba víceúčelové sportovní haly – informace o stavu
9. Převod části majetku na Obec Měnín
10. Plán činnosti na další období
11. Návrh rozpočtu na příští období
12. Diskuse, připomínky, návrhy
13. Návrh usnesení a schválení usnesení VH
14. Závěr

Účast všech dospělých členů TJ Sokol Měnín (členů s hlasovacím právem) velmi nutná!

Aby bylo možno VH uskutečnit, je nutno dodržet tyto předepsaná opatření:
- omezení počtu nejvýše 100 osob v prostoru ve stejném čase: jen účast výboru a členů s hlasovacím právem
vzdálenost mezi jednotlivými osobami min. 2 m - (ohled na seniory!): konání proběhne ve velkém sále
- zajištění dezinfekčních prostředků při vstupu: při vstupu do budovy Sokolovny použijte na ruce rozprašovač s dezinfekcí (umístěn u hlavního vstupu)
- ochrana dýchacích cest: použijte vlastní roušku
minimalizace společného času v prostoru: jednání VH proběhne bez zbytečných průtahů
využití ostatních prostor: pouze toalety

Děkujeme všem za účast.

výbor TJ Sokol Měnín

Vážené sestry, vážení bratři. Dobrý den, nazdar!

S ohledem na situaci, která panuje (nejen) v ČR, a s ohledem na opatření přijatá vládou ČR,
jsme nuceni valnou hromadu, naplánovanou na 21.03.2020, zrušit.

Náhradní termín valné hromady bude oznámen v momentě, kdy se situace v ČR uklidní a bude oficiálně umožněno tuto akci uskutečnit.

výbor TJ Sokol Měnín


=============================


Vážené sestry, vážení bratři. Dobrý den, nazdar!

V sobotu 21.03.2020 se v sokolovně Měnín uskuteční valná hromada TJ Sokol Měnín. Prezence 16:45 h., zahájení VH 17:00 h.

Program VH:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání VH a případných změn
3. Volba mandátové, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé VH
5. Zpráva o hospodaření jednoty
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zprávy o činnosti oddílů
8. Výstavba víceúčelové sportovní haly – informace o stavu
9. Převod části majetku na Obec Měnín
10. Plán činnosti na další období
11. Návrh rozpočtu na příští období
12. Diskuse, připomínky, návrhy
13. Návrh usnesení a schválení usnesení VH
14. Závěr

Účast všech dospělých členů TJ Sokol Měnín (členů s hlasovacím právem) velmi nutná!

výbor TJ Sokol Měnín

V souvislosti s aktuální situací (koronavir) je sokolovna Měnín od 13.03.2020 (06:00 h.), s odkazem na zákonné nařízení vlády ČR, úplně uzavřena a to až do odvolání !!!


Děkujeme za pochopení.

TJ Sokol Měnín

Vypouštění balonků s přáníčky Ježíškovi - 2019.

TJ Sokol Měnín si Vás dovoluje pozvat na tradiční akci
Vypouštění balonků s přáníčky Ježíškovi
... a zdobení vánočních hrníčků

Sokolovna Měnín, pátek 13.12.2019, 17:00h.

TJ Sokol Měnín

 facebook balonky-2019