1

Dobrá věc se podařila!

Jménem Adámka a rodiny Bezděkových strašně moc děkujeme všem, kteří se na akci podíleli.

Strašně moc děkujeme všem kteří přispěli finančním nebo hmotným darem!

V rámci charitativní akce bylo celkem vybráno 113.120,- Kč a 2,- EUR.
113.120,- Kč bylo uloženo na sbírkový účet. 2,- EUR byly předány rodině Bezděkových.

Celková částka na sbírkovém účtu 83297339/0800, VS 5858 je 180.952,- Kč (k 03.10.2022).

... Sbírkový účet a Adámkův variabilní symbol 5858 je i nadále aktivní ...


http://www.hazenamenin.cz/index.php/sokol-kalendar-akci/429-den-pro-adamka