1

Vážené sestry a bratři.

V neděli 05.05.2019, 18:00h. (prezence 17:45h.) se v sokolovně Měnín (Měnín 250) uskuteční mimořádná volební valná hromada TJ Sokol Měnín.

Program valné hromady:

1) Zahájení
2) Schválení programu jednání VH a případných změn
3) Volba mandátové, návrhové a volební komise. Zapisovatele a ověřovatele zápisu.
4) Volba nového starosty, místostarosty, jednatele a členů výboru a kontrolní komise.
5) Schválení záměru výstavby víceúčelové sportovní haly.
6) Závěr.

Vaše účast je více než nutná prosím!

Děkujeme, členové výboru TJ Sokol Měnín