2

Kalendář akcí TJ Sokol Měnín 2022 - aktualizace

Volební valná hromada TJ, 26.03.2022, 17:00 h
Pohádkový potůček VII, 28.05.2022, 14:00 h
Příměstský sportovní tábor 2022, 08.08.-12.08.2022
Letní kino, 12.08. a 13.08.2022, 21:00 h
Charitativní akce "Motýlí křídla - den pro Adámka", 17.09.2022, 14:00 h

Těšíme se na Vás

Pohádkový potůček 2022

Pohádkový-potůček-2022-A4 050

Vážené sestry, vážení bratři.

Volební valná hromada TJ Sokol Měnín se uskuteční v sobotu 26.03.2022, 17:00h. ve sportovní hale Měnín (SportBar). Prezence od 16:45h!

Program VH:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání VH a případných změn
3. Volba mandátové, návrhové komise, volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Volba nového starosty, místostarosty, jednatele, členů výboru a kontrolní komise
5. Volba vyslanců a náhradníků na valnou hromadu župy na období 2022–2025
6. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé VH
7. Zpráva o hospodaření jednoty
8. Schválení účetní závěrky za uplynulý rok
9. Zpráva kontrolní komise
10. Zprávy o činnosti oddílů
11. Převod majetku TJ Sokol Měnín na obec Měnín
12. Plán činnosti na další období
13. Návrh rozpočtu na příští období
14. Diskuse, připomínky, návrhy
15. Návrh usnesení a schválení usnesení VH
16. Závěr

Děkujeme, se sokolským pozdravem NAZDAR!

Vážené sestry, vážení bratři.

Valná hromada TJ Sokol Měnín se uskuteční v sobotu 26.06.2021, 17:00h. v sále sokolovny Měnín. Prezence od 16:45h! Po valné hromadě bude následovat prohlídka sportovní haly.

Program VH:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání VH a případných změn
3. Volba mandátové, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období a kontrola usnesení z minulé VH
5. Zpráva o hospodaření jednoty
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zprávy o činnosti oddílů
8. Plán činnosti na další období
9. Návrh rozpočtu na příští období
10. Diskuse, připomínky, návrhy
11. Návrh usnesení a schválení usnesení VH
12. Závěr + prohlídka sportovní haly

Děkujeme, se sokolským pozdravem NAZDAR!

Výbor TJ Sokol Měnín

Pohádkový potůček 2021, sobota 29.05. a neděle 30.05.2021

Srdečně zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strýce, kamarádky a kamarády, známé i neznámé na pohádkovou cestu kolem Zlatého potoka se soutěžními úkoly, na jejímž konci je čeká sladká odměna.

Začátek trasy bude na parkovišti Sportovní haly a konec v areálu sokolovny.

Od 11:00 do 18:00hod bude možnost venkovního občerstvení a pro případné zájemce i prohlídka nové Sportovní haly. Prosíme Vás o dodržování všech hygienických pravidel.

Těšíme se na Vás!

TJ Sokol Měnín