Házená Měnín 1939

Členské příspěvky ČOS pro rok 2022. Přihláška do ČOS.

200,- Kč - děti do 18 let (včetně) a mladší, tzn. ročníky 2004 a mladší
200,- Kč - senioři 65 let (včetně) a starší, tzn. ročníky 1957 a starší
500,- Kč - dospělí od 19 - 64 let, tzn. ročníky 2003 až 1958

Klíč přerozdělování:

60% členského příspěvku zůstává TJ Sokol Měnín
25% členského příspěvku se odvádí ČOS
15% členského příspěvku se odvádí Župě

Přihlášku ke členství v Sokolské organizaci si můžete stáhnout zde:
Děti a mládež
Dospělí
GDPR

Důležité upozornění
: Členství v Sokolské organizaci je dobrovolné, ale i přesto se musí řídit platnými stanovami ČOS. V případě ukončení členství je potřeba podat řádně vyplněné písemné prohlášení o ukončení členství. Ukončení je nutno učinit nejpozději do 31.12. daného kalendářního roku. V opačném případě musí člen uhradit členský příspěvek i pro nadcházející kalendářní rok. V případě, že je členství ukončeno v průběhu kalendářního roku, nevrací se žádná, ani poměrná, část z již uhrazených členských příspěvků. Formulář ke stažení
ZDE.

TJ Sokol Měnín

Nové přihlášky do Sokola.

a) Pro děti a mládež

b) Pro dospělé

c) Řád k ochraně osobních údajů v ČOS

d) Odhláška ze Sokola

TJ Sokol Měnín

Dobrý den.

Výbor TJ Sokol Měnín tímto oznamuje všem členům TJ Sokol Měnín (především dospělým s hlasovacím právem), že v sobotu 10.03.2018 se v sokolovně Měnín koná řádná valná hromada. Prezence 15:45h. , začátek VH 16:00h.

Tímto Vás co nejsrdečněji zveme a žádáme Vás o Vaši účast.

Děkujeme, výbor TJ Sokol Měnín

Členské příspěvky ČOS pro rok 2018.

Výbor ČOS (Praha) rozhodl o změně ve výši a rozdělení výnosu členských známek:

250,- Kč - děti do 18 let (včetně) a mladší, tzn. ročníky 1999 a mladší
250,- Kč - senioři 65 let (včetně) a starší, tzn. ročníky 1953 a starší
550,- Kč - dospělí od 19 - 64 let, tzn. ročníky 1998 až 1952

Z celkové částky je 50,- Kč určeno na speciální sletovou známku.

Nový klíč přerozdělování:
60% členského příspěvku zůstává TJ Sokol Měnín
25% členského příspěvku se odvádí ČOS
15% členského příspěvku se odvádí Župě

Důležité upozornění: Členství v Sokolské organizaci je dobrovolné, ale i přesto se musí řídit platnými stanovami ČOS. V případě ukončení členství je potřeba podat řádně vyplněné písemné prohlášení o ukončení členství. Ukončení je nutno učinit nejpozději do 31.12. daného kalendářního roku. V opačném případě musí člen uhradit členský příspěvek i pro nadcházející kalendářní rok. V případě, že je členství ukončeno v průběhu kalendářního roku, nevrací se žádná, ani poměrná, část z již uhrazených členských příspěvků. Formulář ke stažení
zde.

Členské příspěvky ČOS pro rok 2017.

Výbor ČOS (Praha) rozhodl o změně ve výši a rozdělení výnosu členských známek:

250,- Kč - děti do 18 let (včetně) a mladší, tzn. ročníky 1998 a mladší
250,- Kč - senioři 65 let (včetně) a starší, tzn. ročníky 1952 a starší
550,- Kč - dospělí od 19 - 64 let, tzn. ročníky 1997 až 1951

Z celkové částky je 50,- Kč určeno na speciální sletovou známku.

Nový klíč přerozdělování:
60% členského příspěvku zůstává TJ Sokol Měnín
25% členského příspěvku se odvádí ČOS
15% členského příspěvku se odvádí Župě

Důležité upozornění: Členství v Sokolské organizaci je dobrovolné, ale i přesto se musí řídit platnými stanovami ČOS. V případě ukončení členství je potřeba podat řádně vyplněné písemné prohlášení o ukončení členství. Ukončení je nutno učinit nejpozději do 31.12. daného kalendářního roku. V opačném případě musí člen uhradit členský příspěvek i pro nadcházející kalendářní rok. V případě, že je členství ukončeno v průběhu kalendářního roku, nevrací se žádná, ani poměrná, část z již uhrazených členských příspěvků. Formulář ke stažení
zde.