3

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Přejeme všem našim házenkářkám, házenkářům, rodičům, kamarádkám a kamarádům, trenérům a úplně všem lidem, krásné, klidné a pohodové Vánoce.

Přejeme všem šťastný nový rok, spoustu úspěchů ve sportu, ve škole a v zaměstnání. Přejeme všem pevné zdraví!

T.J. Sokol Měnín

Tradiční turnaj v házené - OTMAROV 2013

V sobotu, 31.08.2013, 13:00h. se v Otmarově koná tradiční turnaj v házené - Memoriál Oty Grolicha.

Tímto jste všichni srdečně zváni!


T.J. Sokol Měnín

Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny!


Začátek tréninků a příprava na novou sezonu 2013-2014 začne poslední týden prázdnin, tedy 26.08.2013 v 18:00h. Prosíme VŠECHNY hráčky, hráče a VŠECHNY RODIČE, aby se v uvedený termín dostavili do dokolovny!


Trenéři a funkcionáři T.J. Sokol Měnín

Slavnostní ukončení sezony 2012-2013.

Tímto bychom chtěli srdečně pozvat VŠECHNY hráčky a hráče, VŠECHNY bývalé hráčky a bývalé hráče, VŠECHNY rodiče a prarodiče, VŠECHNY kamarádky a kamarády, VŠECHNY příznivce házené na slavnostní ukončení sezony 2012-2013. To proběhne v sobotu 29.06.2013 od cca 13:00 h. v areálu sokolovny.

Přesný program bude upřesněn, nicméně v plánu jsou utkání MINI, mladších a straších žaček, žen a můžů. Občersvení bude zajištěno. O počasí usilovně jednáme :-)

Těšíme se na setkání s Vámi!

Hráčky, hráči, trenéři a funkcionáři T.J. Sokol Měnín.

Všechny hráčky/dračice, všichni hráči/draci, rodiče, trenéři, fandové a příznivci házené.

T.J. Sokol Měnín Vám všem přeje krásné vánoce, spoustu dárků, příjemnou a klidnou rodinnou pohodu! Do nového roku pak samozřejmě pevné zdraví a mnoho úspěchů, především ve škole a samozřejmě v házené!

Připojujeme ještě jedno zvláštní přání, resp. prosbu. ...všechny nás mrzí a trápí, že velká část rodičů nám dala, při slavnostním ukončení, košem?! Především z pohledu dětí to pak mrzí dvojnásob! Vyslovujeme tedy přání, aby jste děti více podpořili a prožili tak s nimi jak úspěchy tak porážky. Všechny děti odvádí poctivou práci a Vaše přítomnost a podpora je tak pro ně  - měla by být - velkou odměnou. Dejte tedy dětem i tento "dárek", který určitě potěší ze všeho nejvíce...  :-)

T.J. Sokol Měnín