4

Členské příspěvky ČOS pro rok 2019:

200,- Kč - děti do 18 let (včetně) a mladší, tzn. ročníky 2001 a mladší
200,- Kč - senioři 65 let (včetně) a starší, tzn. ročníky 1954 a starší
500,- Kč - dospělí od 19 - 64 let, tzn. ročníky 2000 až 1955

Klíč přerozdělování:

60% členského příspěvku zůstává TJ Sokol Měnín
25% členského příspěvku se odvádí ČOS
15% členského příspěvku se odvádí Župě

Důležité upozornění: Členství v Sokolské organizaci je dobrovolné, ale i přesto se musí řídit platnými stanovami ČOS. V případě ukončení členství je potřeba podat řádně vyplněné písemné prohlášení o ukončení členství. Ukončení je nutno učinit nejpozději do 31.12. daného kalendářního roku. V opačném případě musí člen uhradit členský příspěvek i pro nadcházející kalendářní rok. V případě, že je členství ukončeno v průběhu kalendářního roku, nevrací se žádná, ani poměrná, část z již uhrazených členských příspěvků. Formulář ke stažení ZDE.

... naopak přihlášku ke členství v Sokolské organizaci si můžete stáhnout zde:
-
dospělí
-
děti a mládež
- GDPR

TJ Sokol Měnín