Členské příspěvky ČOS pro rok 2017.

Výbor ČOS (Praha) rozhodl o změně ve výši a rozdělení výnosu členských známek:

250,- Kč - děti do 18 let (včetně) a mladší, tzn. ročníky 1998 a mladší
250,- Kč - senioři 65 let (včetně) a starší, tzn. ročníky 1952 a starší
550,- Kč - dospělí od 19 - 64 let, tzn. ročníky 1997 až 1951

Z celkové částky je 50,- Kč určeno na speciální sletovou známku.

Nový klíč přerozdělování:
60% členského příspěvku zůstává TJ Sokol Měnín
25% členského příspěvku se odvádí ČOS
15% členského příspěvku se odvádí Župě

Důležité upozornění: Členství v Sokolské organizaci je dobrovolné, ale i přesto se musí řídit platnými stanovami ČOS. V případě ukončení členství je potřeba podat řádně vyplněné písemné prohlášení o ukončení členství. Ukončení je nutno učinit nejpozději do 31.12. daného kalendářního roku. V opačném případě musí člen uhradit členský příspěvek i pro nadcházející kalendářní rok. V případě, že je členství ukončeno v průběhu kalendářního roku, nevrací se žádná, ani poměrná, část z již uhrazených členských příspěvků. Formulář ke stažení
zde.