2

Členské poplatky a registrace v ČOS od 01.05.2015:


Změna výše členských příspěvků pro rok 2015. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství,
byla stanovena minimální výše členského příspěvku pro rok 2015, a to následovně.

  • 100 Kč - děti do 18 let (ročník 1996 a mladší), senioři nad 65 let  (ročník 1950 a starší)
  • 500 Kč - dospělí (od 19 - 64 let)

Podzimní Výbor změnil odvod pro ČOS a župy v tomto poměru:

75% výše členské známky zůstává sokolské jednotě
25% výše členské známky se odvádí na župu a ČOS

V číslech to tedy je:
známka 100 Kč: sokolská jednota = 75 Kč, župa + ČOS = 25 Kč
známka 500 Kč: sokolská jednota = 375 Kč, župa + ČOS = 125 Kč