3

Školní liga MINI házené - pátek 29.04.2016

Po delší době se v Měníně opět uskuteční turnaj základních škol Telnice, Újezdu u Brna a Měnína v MINI házené. Utkají se vždy dvě kategorie, a to "mladší" děti 1 a 2 tříd, resp. "starší" děti 3 a 4 tříd. 

TJ Sokol Měnín současně děkuje ZŠ Měnín, především panu řediteli Mgr. Jochmanovi a všem paním učitelkám, kteří se na této záslužné aktivitě podílí, za jejich nezištnou podporu.

Na hráčky, hráče a fanoušky se těší a na akci všechny srdečně zve TJ Sokol Měnín.

skolniligaŠKOLNÍ LIGOU MINIHÁZENÉ rozumíme aplikaci mini házené do základních škol. Miniházená kombinuje nutnost ovládat míč a zároveň koordinovat pohyb těla. Jejím trénováním se zvyšuje všeobecná obratnost, která je pro děti do života velmi přínosná. Zároveň je to pro děti nová forma tělesné výuky a z našich praktických poznatků je pro ně opravdu zábavná. Projekt jednoduše řečeno spočívá v tom, že na hodinách tělesné výuky se děti naučí naprosté základy hry házené na malém hřišti a s velmi jednoduchými pravidly. Tyto znalosti jim postačí k tomu, aby se mohly se svými učiteli setkávat na školních turnajích, kde poměří své síly a zkušenosti s ostatními. V miniházené nejde jen o vítězství. Jde o to, aby se děti dobře bavily a měly radost z pohybu a ze hry. Různé doprovodné soutěže během turnaje jsou zpestřením a další motivací pro děti. Nikdo neodchází jako poražený. Všechny děti si z turnaje odnesou nejen pocit, že se od minulého turnaje zlepšily, ale těší se na další setkání se svými vrstevníky.

 

Školní liga je rozdělena do dvou věkových kategorií - mladší (1.-2. třída) a starší (3.-4. třída).

Další zajímavé informace naleznete na stránkách
Českého svazu házené.